Nyhetsbrev

Kundklubb

Vill du också vara med i vår exklusiva kundklubb?

SMSa SLAKTERIET till

72 456

för att bli medlem

Du får då nyheter, inbjudningar till event och fina erbjudanden.

Rökning och slow cooking BBQ

Grillkurser med Sheriff Roy hos Gilla Grilla

Intresset för grillning och BBQ bara växer. Allt fler grillar dessutom året runt. Och det är lätt att utveckla sig över flintastekarnas horisont.

Nu startar Gilla Grilla grillkurser tillsammans med Rojne Eriksson. Han tävlar sedan flera år i grillning och BBQ under namnet Sheriff Roy. Kurserna är mycket praktiskt inriktade och deltagarna får chans att själva pröva på.

Den svalare delen av året är den bästa att grilla, menar Sheriff Roy. Då har man bättre möjlighet att finjustera temperaturen i grillen.

BLI DIN EGEN GRILLMÄSTARE
Gilla Grilla har en återkommande grundkurs, ”Bli din egen grillmästare”. Där man får prova på olika tekniker och utrustning, gå igenom hur man bäst riggar utrustningen. Med rätt kunskap kommer man mycket långt med de flesta grillar. Kursen berör även kol/briketter och vad dessa ger för olika möjligheter. Tillagningstider och temperaturer behandlas och vilka produkter som är lämpliga till vilka rätter. Kursen varar ca 3 timmar och innehåller även provsmakningar.

SPECIALKURSER
Specialkurserna går på djupet med olika tekniker eller råvaror och hur man bäst utnyttjar dem för att få det resultat som man önskar. Preparering med krydding eller marinering och andra förberedelser är viktiga för slutresultatet. Olika rökved, direkt eller indirekt värme och andra detaljer som avgörande hur lyckat resultatet blir.

Tid: Torsdag 23 oktober kl. 18-21
Plats: Saluhallens inre gårdsplan
Kostnad: 250 kr inklusive provsmakning
Boka: kontakt@gillagrilla.se eller 070-66 77 388